Tanggungjawab Responder

Tanggungjawab Responder

#ProtectYourCommunity

Responder akan berada di zon yang ditentu

dengan mengikuti atlamat kad pengenalan yang

telah didaftar dengan kami.

MELINDUNGI KOMUNITI

Memastikan kawasan adalah selamat dan bebas dari
sebarang ancaman
meneliti kenderaan yang mencurigakan

Rondaan Berjadual

Rodaan akan dijalankan atas
Zon tertentu
Siap sedia untuk menolong golongan awam
jika diperlukan

Pertolongan Cemas

Menghubungi pengurusan premis
dan pihak berkuasa yang berkaitan
jika berlaku sebarang
kejadian seperti kecurian, menceroboh, dan lain-lain
intrusion etc
Melapor kepada pihak Bomba dan Keselamatan
dengan secepat mungkin
dan bersedia untuk mengambil tindakan
Jika berlaku
Kebakaran,
Menghubungi pihak berkuasa yang berkaitan
jika dengar sebarang bunyi, bau, atau lampu yang mencurigakan, sila hubungi kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
smell, or light, you can inform
the relevant authorities

Memastikan Hubungan Erat dengan Golongan Awam dan Pihak Berkuasa

Sentiasa kekalkan hubungan yang rapat
dengan polis dan pihak berkuasa
Respect the public