Ganjaran Responder

DELTA II

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya bekerja 12 bulan

Penilaian Luaran
> 3 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 300

Elaun Telefon
NA

DELTA I

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya bekerja 12 bulan

Penilaian Luaran
> 4 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 500

Elaun Telefon
RM 30

CHARLIE II

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya bekerja 12 bulan

Penilaian Luaran
> 4 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 800

Elaun Telefon
RM 30

CHARLIE I

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya bekerja 24 bulan

Penilaian Luaran
> 5 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 1,000

Elaun Telefon
RM 50

Subsidi Pinjaman Kereta
< RM 3,000

Elaun Servis Kereta
RM 50

E-Voucher
Layak

Rebat Insuran Kereta
Layak

Elaun Makanan
NA

Elaun Rondaan
NA

BRAVO II

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya bekerja 36 bulan

Penilaian Luaran
> 5 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 1,500

Elaun Telefon
RM 60

Subsidi Pinjaman Kereta
< RM 5,000

Elaun Servis Kereta
RM 80

E-Voucher
Layak

Rebat Insuran Kereta
Layak

Elaun Makanan
RM 100

Elaun Rondaan
RM 80

BRAVO I

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya berkerja 48 bulan

Penilaian Luaran
> 5 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 2,000

Elaun Telefon
RM 60

Subsidi Pinjaman Kereta
< RM 7,000

Elaun Servis Kereta
RM 100

E-Voucher
Layak

Rebat Insuran Kereta
Layak

Elaun Makanan
RM 150

Elaun Rondaan
RM 100

ALPHA

Tempoh Peringkat Kenaikan Pangkat
Sekurangnya bekerja 60 bulan

Penilaian Luaran
> 5 bintang

Insuran Kemalagan Peribadi
Layak

Garis panduan cukai peribadi
Layak

rebat kursus (tahunan)
RM 3.000

Elaun Telefon
RM 60

Subsidi Pinjaman Kereta
< RM 10,000

Elaun Servis Kereta
RM 100

E-Voucher
Layak

Rebat Insuran Kereta
Layak

Elaun Makanan
RM 200

Elaun Rondaan
RM 120