Slide
Dibayar Semasa Anda

#ProtectYourCommunity
CODE7 Responder SERTAI EKOSISTEM SEKURITI YANG PERTAMA DI DUNIA DAN MENYUMBANG KEPADA KOMUNITI
and serve your community.

PEROLEH

Mengapa Menjadi Responder

Maklumat Untuk Menjadi Responder

Rakyat Malaysia Sahaja

Mempunyai umur sekurangnya 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun dalam tempoh masa perjanjian

Mempunyai Lesen Motosikal (Class B2) yang sah

Mesti Mempunyai Motorsikal

Lulus Proses Tapisan Sekuriti

Mumpunyai semangat yang kuat untuk berkhidmat dan patriotik

Ganjaran Responder

Kami amat menghargai responder kami. Selain dari menerima gaji, responder jugak dapat faedah sambil mengembangkan kerjaya mereka

Tanggunjawab Responder

Responder akan diarah untuk menjaga di zon yang ditetapkan dengan rujukan pada rumah atlamat IC atau atlamat yang telah mendaftar dengan syarikat tersebut